Förtroendevalda i Region Blekinge

Moderata samlingspartiet (M)

Antal personer (35 st)

Efternamn Förnamn
Arvidsson Magnus
Svensson Carl Göran
Skoog Patrik
Ahlin Sophia
Demerud Anders Oscar Jan-Eric
Petersson Elin
Fransson Anders
Krupa Patrik
Nilsson Gustav
Hammar Malmgren Christel
Fransson Susanne
Gärdebring Magnus
Nordin Jan Åke
Ekström Velia
Jensen Sirpa
Fröberg Anne-Charlotte
Evaldsson Åsa
Eriksson Birgit Marianne
Lund Anders
Coenraads Åsa
Arlid Anna
Sundin Jahn
Royzon Emmy
Sandgren Magnus
Förberg Lennarth
Risholm Linda
Hasselgren Lars
Kilsäter Britt
Bromée Anders
Nilsson Gustaf
Melander Henrik
Johansson Sigrid
Ahlstrand Mårlind Iréne
Johnsson Jeppe Niklas
Turbin Michael