Förtroendevalda i Region Blekinge

Sophia Ahlin (M)

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Valberedningen Ledamot 2022-10-26 2026-10-31
Regionfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Regionsstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2022-10-31 2026-10-31
Regionstyrelsens personalutskott Ledamot 2022-10-31 2026-10-31
Regionstyrelsen Ledamot 2022-10-26 2026-10-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2022-10-26 2026-10-31