Förtroendevalda i Region Blekinge

Anders Lund (M)

Kontaktinformation

E-post:
anders.lund@regionblekinge.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Valberedningen Ersättare 2022-10-26 2026-10-31
Regionfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Regionstyrelsen Ledamot 2022-10-26 2026-10-31
Hälso- och sjukvårdsnämndens slutenvårdsberedning Vice ordförande 2023-01-26 2026-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2022-10-26 2026-10-31
Regionsstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-10-31 2026-10-31
Hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Regionstyrelsens serviceutskott Ledamot 2022-10-31 2026-10-31