Förtroendevalda i Region Blekinge

Robert Lindén (SD)

Kontaktinformation

E-post:
robert.linden@regionblekinge.se

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämnden 2:e vice ordförande 2022-10-26 2026-10-31
Hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Samverkansnämnden i Blekinge Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Regionstyrelsens personalutskott Vice ordförande 2022-10-31 2026-10-31
Regionfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Regionsstyrelsens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2022-10-31 2026-10-31
Regionstyrelsen 2:e vice ordförande 2022-10-26 2026-10-31
Pensionärsrådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämndens närsjukvårdsberedning Vice ordförande 2023-01-26 2026-12-31