Förtroendevalda i Region Blekinge

Fredrik Thomasson (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
073-036 60 05 (mobil)

E-post:
fredrik.thomasson@regionblekinge.se

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Samverkansnämnden i Blekinge Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Regionstyrelsens folkhälsoutskott Ersättare 2022-10-31 2026-10-31
Regionfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kultur- och bildningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Ungdomsrådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Regionala utvecklingsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Regionstyrelsen Ersättare 2022-10-26 2026-10-31
Regionstyrelsens personalutskott Ersättare 2022-10-31 2026-10-31
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2023-01-16 2026-12-31