Förtroendevalda i Region Blekinge

Camilla Karlman (SD)

Kontaktinformation

E-post:
camilla.karlman@sd.se

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Hälso- och sjukvårdsnämndens slutenvårdsberedning Ersättare 2023-01-26 2026-12-31
Valberedningen Ledamot 2022-10-26 2026-10-31
Regionstyrelsens folkhälsoutskott Vice ordförande 2022-10-31 2026-10-31
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämndens närsjukvårdsberedning Ledamot 2023-01-26 2026-12-31
Arvodeskommittén Ledamot 2022-10-26 2026-10-31
Regionsstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-10-31 2026-10-31
Regionstyrelsen Ledamot 2022-10-26 2026-10-31
Regionstyrelsens serviceutskott Vice ordförande 2022-10-31 2026-10-31
Regionfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnden Ersättare 2022-10-26 2026-10-31