Förtroendevalda i Region Blekinge

Lisa Österblad (SD)

Kontaktinformation

E-post:
lisa.osterblad@regionblekinge.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Tandvårdsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Regionstyrelsen Ersättare 2022-10-26 2026-10-31
Regionala utvecklingsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Regionstyrelsens serviceutskott Ersättare 2022-10-31 2026-10-31