Förtroendevalda i Region Blekinge

Richard Pelle (S)

Kontaktinformation

E-post:
richard.pelle@regionblekinge.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Regionala utvecklingsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-16 2026-12-31
Regionstyrelsens folkhälsoutskott Ledamot 2022-10-31 2026-10-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2022-10-26 2026-10-31
Valberedningen Ledamot 2022-10-26 2026-10-31
Regionsstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2022-10-31 2026-10-31
Regionstyrelsen Ledamot 2022-10-26 2026-10-31