Förtroendevalda i Region Blekinge

Inger Åkesson (KD)

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Hälso- och sjukvårdsnämndens slutenvårdsberedning Ledamot 2023-01-26 2026-12-31
Regionfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Hälso- och sjukvårdsnämndens närsjukvårdsberedning Ersättare 2023-01-26 2026-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Funktionsstödsrådet Ersättare 2023-01-25 2026-12-31