Förtroendevalda i Region Blekinge

Kjell Åke Nils Gunnar Karlsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
kjell-ake.karlsson@regionblekinge.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Valberedningen Ledamot 2022-10-26 2026-10-31
Regionstyrelsens serviceutskott Ledamot 2022-10-31 2026-10-31
Regionfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Regionsstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-10-31 2026-10-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2022-10-26 2026-10-31
Regionstyrelsen Ledamot 2022-10-26 2026-10-31
Regionstyrelsens folkhälsoutskott Ersättare 2022-10-31 2026-10-31