Förtroendevalda i Region Blekinge

Magnus Dagmyr Winnetoft (S)

Kontaktinformation

E-post:
magnus.dagmyr@regionblekinge.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Regionfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Trafiknämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Regionala utvecklingsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31