Förtroendevalda i Region Blekinge

Personer utan parti

Antal personer (15 st)

Efternamn Förnamn
Svensson Bengt-Göran
Temecka Anna
Förberg Anna
Svensson Bibbi
Lahmer Nora
Palm Anneli
Rehn Jesper
Johansson Susanne
Svärd Karl-Johan
Olsson Camilla
Havenäng Ulf-Göran
Ali Hevin Mohammed
Johansson Jan
Jirle Rebecka
Holmberg Eva